Vesna Rožić

Vlasnica održivog ekološkog imanja Zogeterra u Nerežišćima na otoku Braču.

Organizira radionice permakulture, biodinamike, održive gradnje.
Vesna Rožić diplomirala permakulturni dizajn n akonvergenciji u Latinovcu 2017 godine. Vlasnica održivog ekološkog imanja Zogeterra u Nerežišćima na otoku Braču.
Diplomirala permakulturni dizajn na konvergenciji u Latinovcu 2017 godine.

Svoja znanja stjecala je na radionicama Alexa Podolinskog, Marka Sheparda, Drage Purgaja, Željka Iličića, Zlate Nanić, Damira Šelera, te u Americi na radionicama u Hoplandu – Californija.

Godinama se bavi aktivizmom, participirala u Referndumskom ustanku, direktnoj demokraciji sa Nikolom Duperom.  Poticala razvoj GSR -a, sudjelovala na svim susretima GSR ovaca, na Pan evroposkom forumu za Prehrambeni suverenitet u Cluj u Rumunjskoj, na lokalnom izborima 2017 na nezavisnoj listi Frane Beroša.
Predsjednica je Udruge ( Podružnica Udruge dalmacija eko) ekoloških proizvođača otoka Brača, članica UO Udruge Dalmacija Eko, članica UO Saveza ekoloških udruga Hrvatske.

Od 1995 godine je u Yoga društvu Ananda Marga i od tada prakticira meditaciju i filozofiju učitelja Šri Šri Ananda Murtija.