Uvjeti korištenja web stranice Udruge Novem

Svako korištenje web stranica www.udruganovem.hr podložno je niže navedenim uvjetima.

– Uvjeti

Sadržaj i fotografije, aplikacije i programi objavljeni na stranicama www.udruganovem.hr u vlasništvu su Udruge Novem ili su vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba koje su udruzi Novem dale pristanak na objavljivanje tih materijala.

– Kopiranje

Materijali bilo koje vrste objavljeni na stranicama www.udruganovem.hr smiju se kopirati isključivo u nekomercijalne svrhe te individualnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Ukoliko se materijali objave i koriste sa stranica www.udruganovem.hr, treće osobe su dužne na mediju na kojemu koriste materijale navesti informaciju www.udruganovem.hr kao izvor.
Uporaba materijala sa internet stranica udruge Novem u komercijalne svrhe dozvoljena je samo uz pismeno odobrenje udruge Novem ili vlasnika materijala objavljenog na internet stranicama udruge Novem www.udruganovem.hr.

– Intelektualno vlasništvo

Sadržaj objavljen na internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Tvrtke ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.
Udruga Novem će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

– Odgovornost

Udruga Novem ne preuzima odgovornost za sadržaj na vanjskim web-stranicama na koje vode poveznice sa web stranica www.udruganovem.hr.
Udruga Novem ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s stranica www.udruganovem.hr ili s web-stranica do kojih korisnici dođu putem poveznice s javnog weba www.udruganovem.hr.
Svi korisnici koji pristupaju na stranice www.udruganovem.hr koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost.
Udruga Novem neće biti odgovorana ni za kakve slučajne, indirektne, direktne, posljedične, ili kaznene štete nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranica www.udruganovem.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njezinom sadržaju.
Udruga Novem nije odgovorana za točnost niti za bilo koji drugi aspekt informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za objavljene informacije a poglavito informacije koje dostavlja treča strana (tvrtka, udruga, institucija, osoba) udruzi u svrhu reklamiranja, prezentiranja, informiranja putm internet stranicaa udruge Novem.

Pravila privatnostiIzjava o klačićima