Udruga Novem

UDRUGA ZA KREATIVNO ISPUNJAVANJE SLOBODNOG VREMENA

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja smislenog korištenja slobodnog vremena

i unapređenja kvalitete življenja kroz razne vidove.

UMJETNIČKOG

KREATIVNOG

HOBISTIČKOG

EDUKATIVNOG

IzRavanjA

Istražite svoje mogučnosti sa nama
Koristite darovitost koju posjedujete.

Šume bi bile tihe kad bi pjevale samo ptice koje pjevaju najbolje. (nepoznati autor)