Udruga Novem

UDRUGA ZA KREATIVNO ISPUNJAVANJE SLOBODNOG VREMENA

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja smislenog korištenja slobodnog vremena

i unapređenja kvalitete življenja kroz razne vidove.

UMJETNIČKOG

KREATIVNOG

HOBISTIČKOG

EDUKATIVNOG

IzRavanjA

Istražite svoje mogučnosti sa nama
Koristite darovitost koju posjedujete.

Udruga Novem - Split

Šume bi bile tihe kad bi pjevale samo ptice koje pjevaju najbolje. (nepoznati autor)