Prehrambeni suverenitet

◊ PREDAVANJE

voditelj / moderator / predavač / : Vesna Rožić
vrijeme događanja : 13 / 02 / 2019 g. ◊ organizator : Udruga Novem – Split

Događaj :

Prehrambeni suverenitet ili kako napraviti promjenu počevši od sebe.

Cilj, predavanja – radionice je da zajedno definiramo sto za nas znači prehrambani suverenitet, da li ga i kako možemo primijeniti u svakodnevni život.

Predavačica : Vesna Rožić

Vlasnica održivog ekološkog imanja Zogeterra u Nerežišćima na otoku Braču, gdje su se organizirale radionice permakulture, biodinamike, održive gradnje.
Diplomirala permakulturni dizajn n akonvergenciji u Latinovcu 2017 godine.

PREHRAMBENI SUVERENITET

  • ravo naroda da demokratski utvrde vlastite sustave prehrane i poljoprivredne proizvodnje bez ugrožavanja drugih ljudi ili okoliša
  • pravo na zdravu i kulturološki prikladnu hranu proizvedenu ekološkim i održivim metodama
  • u središte stavlja potrebe onih koji proizvode, distribuiraju i konzumiraju hranu, a ne potrebe kapitala i korporacija

SVAKA KUPOVINA JE POLITIČKI ČIN!!!

  • informiranje o proizvodima
  • podrška odgovornim proizvođačima koji brinu za ljude, okoliš, naše zdravlje
  • podrška lokalnoj zajednici
  • kratak lanac između proizvođača i potrošača
  • smanjivanje transporta
  • fer cijena za kvalitetan proizvod
  • smanjivanje otpada
JEFTINO NIJE UVIJEK JEFTINO!