Project Description

voditelj / moderator / predavač /

Nina Šimunović

Datum : 27. 02. 2019 g.

Organizator : Udruga Novem

U susret danu žena sedam grčkih boginja arhetipova

Događaj :

Osnovna poruka predavanja je da se osnaži ženski princip koji je uništen i diskriminiran od strane muškog principa u današnjem vremenu, čija je osnovna karakteristika teški materijalizam i egoizam.
Žene su nažalost taj princip objeručke prihvatile i izgubile svoju osobnost.

Predavačica ovim predavanjem želi predstaviti tehniku slikarsku terapiju prema smjernicama Rudolfa Steinera koja se zalaže za novi pristup umjetnosti
tako da umjetnost nije svrha samoj sebi, nego je svrha umjetnosti da učini ljudsko biće boljim, zdravijim, uravnoteženjima i snažnijim.