Minja Kuzmanić

Klavirsko glazbeno obrazovanje je započela u rodnom gradu Splitu, nastavila na odjelu glazbene pedagogije Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu kojeg je produbila sa studijem dirigiranja na Univerzitetu za glazbu i scensku umjetnost u Grazu.

 

Glazbene horizonte, zajedno sa suprugom (Darko Grappone), nastavlja širiti u Indiji, istražujući suštinu glazbenih formi drugih kulturnih tradicija.

2006 godine se vraća u rodni Split gdje podučava klavir i solfeggio u glazbenoj školi Borisa Papandopula.
Inspirirana radom s djecom predškolske dobi piše poeziju i glazbu za najmlađe.

Minja Kuzmanić autor je knjiga Glazbena slušanka, bojanka i vježbanka „Svaka nota svoje mjesto ima“, „Glazbala nas pjesmom zovu“ te Klavirske početnice koja nalazi svoju primjenu u glazbenim školama i koja je u klavirskoj pedagogiji novost u sviračko-tehničkom i umjetničkom smislu.

Glazbena bojanka i vjezbanka
Klavirska početnica
Glazbala nas pjesmom zovu