Mihovil Mlikotić

Profesor filozofije i sociologije, predaje u dvije splitske srednje škole (uz dva spomenuta predmeta predaje i logiku te etiku). Gospodin Mlikotić je proučavao nekoliko različitih duhovnih učenja Istoka i Zapada, a najdublji dojam na njega je ostavila antropozofija Rudolfa Steinera i već se duže vrijeme bavi njome.