Kreativna djeca

Radionice ∴ Pričaonice ∴ Bajkaonice

kreativna-djeca

Kreativnost jedna od ključnih vrijednosti kojima moramo naučiti svoju djecu.

Dopustimo im da budu samoizražajni, samostalni i originalni neka stvaraju svoje vlastite ideje i objašnjenja za stvari koje ih okružuju.

Svako dijete je umjetnik, no problem je kako ostati umjetnikom nakon što dijete odraste. Kao dijete sam crtao kao Raphael, no kada sam odrastao trebao mi je cijeli život da ponovno počnem crtati kao dijete.“ Pablo Picasso