Kako kombinirati boje ?

Postoje tri osnovne ili primarne boje: CRVENA ŽUTA I PLAVA.
Njihovim miješanjem dobijemo izvedene ili sekundarne boje: ZELENU , NARANČASTU I LJUBIČASTU.
Miješanjem jedne primarne i jedne sekundarne boje nastaju tercijarne boje.

Kako na svojim radionicama često koristimo boje ovo je samo mala pomoć o poprilično opsežnoj temi.
Postoje tri načina kombiniranja boja.

Kako kombinirati boje

Prvi način je složiti boju sa susjednom bojom u spektru, i to je sigurna varijanta. Ako želite biti malo odvažniji kombinirajte komplementarne boje.
Komplementarne boje su one boje koje se nalaze jedna nasuprot druge u krugu. Naravno poželjno je da sami istražite mogućnosti prema vašim željama.
Najprikladniji primjena miješanja više boja bazira se na principu trokuta. Po principu trokuta kombiniraju se dvije komplementarne boje (boje koje stoje jedna nasuprot drugoj) i jedna od boja koje se nalazi u spektru boja između dvije boje koje ste odabrali.

Kako kombinirati boje? SPEKTAR BOJA

Boja

Bojom nazivamo reakciju fotoosjetljivih čunjića u našem oku na vanjski podražaj u obliku svjetlosne zrake.
Ulaskom u oko zraka se lomi kao u prizmi i raspršuje u spektar. Dok su sve boje spektra objedinjene, zraka je bijele boje – zato bijelu zovemo neboja, nešarena ili akromatska boja. Akromatske su također i crna i siva.

Spektar (lat. spectrum – avet, prikaza) je otkrio Isaak Newton 1676. g. Razlomivši u trostranoj prizmi bijelu svjetlost, vidio je kako su u njoj sakrivene sve postojeće boje. Beskonačan niz prelijevajućih boja čini konačnim razgraničivši sedam različitih boja: crvena, narančasta, žuta, zelena, cijan (svjetloplava), indigo (tamnoplava) i ljubičasta. Brojku sedam uzeo je iz korelativnih (i ezoteričnih) razloga – kako bi sedam boja odgovaralo sedam nota u muzičkoj ljestvici.

Tekst preuzet sa : http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/boja.htm