Članstvo u udruzi Novem

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i otvoreno za sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno Statutu udruge.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, kao i svaka osoba koja kao strani državljanin boravi u Hrvatskoj i koja je zainteresirana za rad i pružanje pomoći u obavljanju djelatnosti Udruge.
Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.

– Redovnim članom Udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi.
– Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članstvo u Udruzi stječe se upisom u popis članova temeljem ispunjavanja pristupnice i plačanjem članarine.